vcp.sk

„Zánik je pravidlo, prežiť je výnimkou“

Rádiové spojenie a navigácia

Rádiové spojenie a navigácia

,, Bez spojenia niet velenia“ Záchrana a prežitie úzko súvisí s privolaním pomoci alebo opísaním situácie v ktorej sa človek nachádza. Vysielačka je v rámci spojenia a navigácie najlepší prostriedok , ktorý je používaný po celom svete. My vás naučíme ako sa dá efektívne a prakticky používať rádiové spojenie a navigácia pri riešení krízových situácii.

Kurz rádiového spojenia a navigácie

Praktické použitie rádiového spojenia na dovolených civilných frekvenčných pásmách. Šifrovanie komunikácie a navigácia pomocou vysielačky. Praktické použitie v teréne.

Zobraziť