vcp.sk

„Zánik je pravidlo, prežiť je výnimkou“

Kurz SNIPER do 300m

Kurz SNIPER do 300m
Obmedzenie: Osoby pod 18 rokov s písomným súhlasom rodiča, alebo v jeho sprievode. Max. 5 osôb na kurze.

Kurz SNIPER do 300m

Cena: 180,00€

Základy správneho nastavenia optického zameriavača a streľby na dlhé vzdialenosti

Termín: Neurčený Dĺžka: 7 hod. Miesto: Strelecký Areál Zohor

Kurz Sniper je zameraný na výuku bezpečnej manipulácie, zvyšovaní základných zručností, návykov a streleckých techník s opakovacou alebo samonabíjacou puškou s osadeným optickým zameriavačom, ktorá je určená pre presnú streľbu na stredné a dlhé vzdialenosti a to nie len pre športových strelcov, ale aj pre poľovníkov.


Obsah kurzu:

- Základná teória

- Výber a zostavenie zbrane

- Vhodné doplnky

- Teória streľby na stredné a dlhé vzdialenosti

- Použitie zámernej osnovy

- Klikanie a paralaxa, nastrelenie pušky

- Výroba balistických tabuliek

- Základné strelecké polohy ako stoj, kľak, sed, ľah, streľba s oporou

- Odhad vzdialenosti podľa zámernej osnovy

- Správna technika streľby

- Maskovanie

- Balistika a uhlové hodnoty, vyhodnocovanie a korekcia podľa poveternostných podmienok


Kurz vhodný aj pre poľovníkov a osoby ktoré nie sú držiteľmi ZP. Cena nezahŕňa prenájom pušky a platbu za spotrebované strelivo. 

So sebou si treba priniesť: Vhodnú pušku a minimálne 100ks streliva. V prípade nedržiteľov ZP je možné si pušku zapožičať aj so strelivom priamo od inštruktora - uviesť v poznámke objednávky. Písacie potreby, pravítko a zápisník.