vcp.sk

„Zánik je pravidlo, prežiť je výnimkou“

Príprava na zbrojný preukaz

Príprava na zbrojný preukaz
Obmedzenie: Od 15 rokov. Osoby pod 18 rokov s písomným súhlasom rodiča, alebo v jeho sprievode.

Príprava na zbrojný preukaz

Cena: 85,00€

Teoretická a praktická príprava na skúšku

Termín: Neurčený Dĺžka: 2-3 hodiny Miesto: Strelecký Areál Zohor

Obsah kurzu:

TEORETICKÁ ČASŤ

- Zákon č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive

- Nutná obrana, krajná núdza a oprávnené použitie zbrane (§24, §25 a §26 zák. 300/2005 Trestný zákon)

- Tlačivá a žiadosti (Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu, Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu, Žiadosť o vydanie nákupného povolenia a iné...)

- Nadobúdanie vlastníctva zbrane a streliva

PRAKTICKÁ ČASŤ

- Bezpečná manipulácia so zbraňou

- Ovládacie prvky zbrane

- Základná "Rozborka a zborka" 

- Prvá pomoc pri strelných zraneniach

- Samotná mierená streľba z krátkej guľovej samonabíjacej zbrane na stacionárny terč


Cena kurzu zahŕňa všetky poplatky spojené s absolvovaním kurzu vrátane streliva. So sebou si treba priniesť písacie potreby a občiansky preukaz.